Terugkommoment

Het terugkommoment kunnen we omschrijven als een leerrijke ervaring van 4 uur voor beginnende bestuurders. Dit is verplicht te volgen. De opleiding bestaat uit 3 delen: een introductie, 3 praktijkoefeningen en een groepsgesprek. De Vlaamse overheid zal u een oproepingsbrief sturen met de melding dat u moet deelnemen aan het terugkommoment. U dient niet te wachten tot men deze brief stuurt om u in te schrijven. Bij twijfels over de periode, kan u dit nakijken via uw “burgerprofiel” : (tabblad Mobiliteit).

De lessen gaan door op ons oefenterrein in Malle, De Schaaf 15. (zie plannetje)

Parkeer je auto aan de buitenkant van het terrein voor de omheining, doorgang aan poort zeker open laten. Parkeer je ook hoffelijk zodat er geen overlast is voor buurtbewoners.

Veel succes!

Wie?

Beginnende bestuurders die voldoen aan onderstaande voorwaarden, moeten deelnemen aan het terugkommoment.

De voorwaarde zijn dat:

  • u woont in een Vlaamse gemeente
  • u vanaf 1 oktober 2017 of later uw laatste voorlopig rijbewijs hebt aangevraagd of omgewisseld naar een model 12, 18 of 36 maanden.
  • u minimum zes maanden geleden uw definitief rijbewijs heeft behaald.
  • als uw voorlopig en definitief rijbewijs afgeleverd zijn in een Vlaamse gemeente

U kan alles nog eens nalezen op www.vlaanderen.be/nl/terugkommoment

Inschrijving

U kan u online inschrijven via onderstaande formulier. Het inschrijvingsgeld bedraagt 122,00 €. Wanneer u niet binnen de voorziene periode uw terugkommoment volgt, zal u een toeslag van 61,00 € moeten betalen. U dient dit ter plaatse te betalen, vooraleer u kan deelnemen aan het terugkommoment.
Binnen de eerste termijn waarin u het terugkommoment moet volgen, kunt u omwille van ziekte, vrijheidsbeneming, studie- en beroepsredenen in het buitenland uitstel vragen. Meer informatie vindt u op www.vlaanderen.be/terugkommoment. Er kan geen uitstel meer aangevraagd worden als uw eerste termijn verstreken is.
Indien u niet ingaat op de aanmaning van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken, wordt uw dossier overgemaakt aan het parket van deProcureur des Konings. Deze kan u een geldboete van maximaal 4000,00 € opleggen.

U bent zelf verantwoordelijk om na te kijken of u het terugkommoment binnen de juiste periode volgt. U kan niet vroeger deelnemen dan 6 maanden, voorafgaand aan de uitreiking van uw rijbewijs.

Klik hier om je in te schrijven op een terugkommoment: Inschrijving Terugkommoment

Belangrijk

Het is van belang om 30 minuten vooraleer de opleiding van start gaat, aanwezig te zijn.  Onze instructeurs zullen u ter plaatse verwelkomen. Indien u zich niet tijdig heeft aangemeld, kan u niet meer deelnemen. In dit geval, ben je uw inschrijvingsgeld kwijt. TIP: vertrek tijdig

Veel succes!

Contact

Indien er vragen, klachten of onduidelijkheden zijn, kan u contact opnemen met ons. U dient hiervoor een e-mail te sturen naar terugkommoment@rijschooltnoorden.be. Wij zullen dit zo snel mogelijk behandelen.

Indien u klachten heeft over de instelling of lesgevers kan u contact opnemen met het Departement MOW via www.mow-contact.be.

Leer rijden met Rijschool ’t Noorden

Contacteer ons voor meer informatie.